Данни на покана за участие в търг

Clarification of numbering in Part 2 of the tender specifications: Page 26 (under 3.1) refers to [6.1.3] -> to read 4.1.3 Page 26 (under 3.1) refers to [6.2] -> to read 4.2 Page 26 (under 3.2) refers [6.3] -> to read 4.3 Page 28 (under 4) refers to [6.1, 6.2 and 6.3] -> to read 4.1, 4.2 & 4.3 Page 38 (under 5) refers to [5.3] -> to read 4.3 These clarifications are highlighted on the above mentioned pages in the "Tender specifications clarification" in the Document Library.
Заглавие:
Анализ на стойността на новото поколение услуги на електронното правителство и к...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
17/10/2014
Краен срок за получаване на оферти:
26/11/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
SMART 2014/0066.
Анализ на стойността на новото поколение услуги на електронното правителство и как публичният сектор може да стане агент на...
Предметът на поръчката е проучване, което ще анализира стойността на новото поколение услуги на електронното правителство и как публичният сектор може да стане агент на иновациите посредством ИКТ. Това проучване ще:i) изготви таксономия (категоризиране) на новото поколение услуги на електронното правителство въз основа на аспектите на откритото управление;ii) извърши анализ на стойността, включително на разходите и ползите от различните групи на новото поколение услуги на електронното правителство, като се вземат предвид също и непаричните възнаграждения; иiii) предоставяне на анализ, включително на препоръки, относно това как публичният сектор може да стане агент на иновациите посредством ИКТ.Резултатите от проучването ще предоставят доказателство за публичните администрации и политиците да спомогнат за възникването на услуги от ново поколение на електронното правителство и да допринесат за постигането на няколко от целите на плана за действие на електронното правителство за 2011–2015 г., особено около предоставянето на права. В допълнение, проучването ще предостави насоки за публичните администрации за това как да се впрегнат иновациите чрез ИКТ, за да се подобри обществената стойност.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374
N/A
Условия за участие
Както е посочено в тръжните спецификации.
Както е посочено в тръжните спецификации.
Както е посочено в тръжните спецификации.
Както е посочено в тръжните спецификации.
Както е посочено в тръжните спецификации.
Важни събития
17/10/2014 00:00
N/A
26/11/2014 12:00
28/11/2014 13:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 200-352407
Обявление за поръчка
17/10/2014 00:00