Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Продукти за референтно картографиране
Възлагащ орган:
European Union Satellite Centre
Дата на публикация в TED:
15/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
N/A
Статус:
Отвори
Информация
SatCen RP-01/20
Продукти за референтно картографиране
Тази процедура за обществена поръчка цели да сключи няколко рамкови договора с повторно стартиране на конкурс с максимум петима избрани оферента, обхващащи производството на референтни картографиращи продукти, които ще улеснят оценката на конкретни области на интерес в помощ на взимането на решения от ЕС.
Услуги
Ограничен
Отвори
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71354100
ES3
Additional CPV Supplementary CPV
22114300
35631200
71354000
Важни събития
15/04/2020 00:00
N/A
20/05/2020 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 074-175552
Обявление за поръчка
15/04/2020 00:00