Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на обслужващ персонал за „Europa Experience“ в Естония
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
12/10/2020
Краен срок за получаване на оферти:
17/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2020/246
Доставка на обслужващ персонал за „Europa Experience“ в Естония
Целта на тази поръчка е да намери изпълнител за доставка на обслужващия персонал (персонал за зала) за центъра „Europa Experience“ в Естония, отворено за посетители интерактивно пространство в Дома на ЕС в Талин.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
EE00
Additional CPV Supplementary CPV
79993100
79342300
79992000
Условия за участие
Вж. тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/10/2020 00:00
17/11/2020 12:00
19/11/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 198-478797
Обявление за поръчка
12/10/2020 00:00