Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за държавите-членки за ефективно прилагане на изискванията за изготвяне...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
27/04/2012
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.3/SER/2012/0010
Подкрепа за държавите-членки за ефективно прилагане на изискванията за изготвяне на доклади по Протокола от Киото към Рамковата...
Основната цел на проекта е да се предостави техническа помощ и подкрепа за създаване на възможностите на държавите-членки при тяхната подготовка за годишна инвентаризация на парникови газове и докладите на инвентаризацията за 2013 г. и 2014 г., при изпълнение на изискванията за изготвяне на доклади по Протокола от Киото към UNFCCC. Проектът е насочен по-конкретно към 10-те държави-членки, които все още изпитват най-големи трудности при изготвяне на доклади, постигане на значителни подобрения при тяхната подготовка и възможности за представяне на обстойна, своевременна, точна, последователна и прозрачна годишна инвентаризация на парниковите газове. Изпълнителят трябва да сътрудничи при определяне на тези 10 държави-членки в консултации с Комисията, на базата на задълбочен анализ на предходни прегледи, преди да поеме ангажимент за последващо създаване на възможности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
27/04/2012 00:00
N/A
11/06/2012 23:59
22/06/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 82-133476
Обявление за поръчка
27/04/2012 00:00