Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Възможности за равенство между половете на пазарите на труда, трансформирани от ...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality
Дата на публикация в TED:
24/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
08/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
EIGE/2020/OPER/06
Възможности за равенство между половете на пазарите на труда, трансформирани от изкуствения интелект и работата в платформи
Основната цел на настоящата процедура е да се избере най-доброто предложение за проучването, което ще служи като основа за доклада на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) до председателството на Словения в Съвета на ЕС през второто шестмесечие на 2021 г. Проучването, което ще се осъществява по тази поръчка, ще е съсредоточено върху изпълнението на три стратегически цели на BPfA в област F „Жените и икономиката“, а именно: F1, свързана с икономическите права и независимост на жените, F5, насочена към професионалната сегрегация и F6, свързана с баланса между работа и личен живот.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73110000
LT
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/04/2020 00:00
08/06/2020 12:00
09/06/2020 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 081-189827 Обявление за поръчка 24/04/2020 00:00