Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Вашата Европа – Съвети“ – службата на Европейския съюз за безплатни правни конс...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
27/09/2014
Краен срок за получаване на оферти:
20/11/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
MARKT/2014/068/B.
„Вашата Европа – Съвети“ – службата на Европейския съюз за безплатни правни консултации.
Европейската комисия се стреми да получи услуги, свързани с предоставянето на услугата „Вашата Европа – Съвети“, която предлага лична консултация за гражданите и бизнеса относно техните права, въз основа на законодателството на ЕС, особено по отношение на вътрешния пазар (но без да се ограничава до него). Интернет портала „Вашата Европа“ на ЕС цели да представи подробна информация относно правата, достъпни за гражданите и бизнеса в рамката на вътрешния пазар. Тази информация ще бъде допълнена от консултациите, предоставени от службата „Вашата Европа – Съвети“ (наричана оттук нататък „службата“). Ако гражданите все още не могат да упражняват своите права с помощ от „Вашата Европа – Съвети“, те са насочвани към услуги за решаване на проблеми като например Solvit.От изпълнителя ще се изисква да предостави практическа информация за упражняването на права, въз основа на законодателството на ЕС, при специфични обстоятелства, описани от запитващите в техните запитвания, и ще консултира и ще се насочи към следващите стъпки за преодоляване на проблеми, с които те могат да се сблъскат при упражняването на тези права. Изпълнителят също ще отговаря на запитвания, препратени към службата от името на граждани чрез съответните служби, осигурени на европейско и на национално ниво, в частност европейски консултантски услуги и мрежи. При предоставянето на информация за и анализ на запитванията, получени като доклади за обратна връзка, изпълнителят също ще подпомага Европейската комисия при определянето на проблеми, чието разглеждане може да бъде необходимо, за да се подобри функционирането на вътрешния пазар.Изпълнителят ще може да използват съществуващото ИТ кандидатстване, разработено и ръководено от Комисията за управление на входящи на запитвания и тяхната последваща обработка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
27/09/2014 00:00
20/11/2014 23:59
20/11/2014 23:59
02/12/2014 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 186-327034
Обявление за поръчка
27/09/2014 00:00