Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преглед на политиките, изследванията и практиките във връзка с усъвършенствана р...
Възлагащ орган:
European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)
Дата на публикация в TED:
30/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
29/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
EUOSHA/2020/OP/F/SE/0105
Преглед на политиките, изследванията и практиките във връзка с усъвършенствана роботика и базирани на изкуствен интелект...
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се осъществи преглед на политиките, изследванията и практиките във връзка с усъвършенствана роботика и базирани на изкуствен интелект системи за автоматизация на физически и когнитивни задачи и за оценка на тяхното въздействие върху OSH. Ще се проучат възможните последствия за безопасността и здравето на работниците и ще се определят основните предизвикателства и възможности за превенция, политика и практика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
73200000
00
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/04/2020 00:00
29/06/2020 13:00
01/07/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2020/S 085-200082 Обявление за поръчка 30/04/2020 00:00