Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Одит на сградите на Европейския парламент за подобряване на достъпността за хора...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
02/12/2014
Краен срок за получаване на оферти:
02/02/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Одит на сградите на Европейския парламент за подобряване на достъпността за хора с ограничена подвижност, по-специално за тези с...
А) Одит на сградите на Европейския парламент (обекти в Брюксел, Люксембург и Страсбург) за подобряване на достъпността до сградите на Европейския парламент за хора с ограничена подвижност (PRM), по-специално за тези с увредено зрение или с увреден слух и повишаване на подвижността на тези хора в рамките на въпросните сгради.Б) Одит за външните офис сгради на Европейския парламент (информационни бюра и клонове), разположени в държавите-членки на Европейския съюз, за подобряване на достъпността до сградите на Европейския парламент за хора с ограничена подвижност, по-специално за тези с увредено зрение или с увреден слух и повишаване на подвижността на тези хора в рамките на въпросните сгради.В) Проучване за монтиране, в Страсбург, на център за хора с увредено зрение.Г) Изготвяне на общо ръководство (наръчник) за всеки обект, което трябва да бъде стандартен документ, който да бъде използван за планиране и оценяване на дейностите, които ще бъдат извършени в сградите на Европейския парламент на въпросния обект.Д) Изготвяне на ръководство за достъпност на сградата за всеки обект, за потребителски достъп до сградите на Европейския парламент на въпросния обект.Е) Изготвяне, на ясен език, на информационни брошури за посетители и заинтересовани лица относно проектите за достъпност на Европейския парламент.Ж) Предлагане на средства за представяне на проектите на Европейския парламент в областта на достъпността за хора с увреждания, както в, така и извън сградите на Европейския парламент.З) Задания с отделни цени, които не са посочени изрично в букви от А) до Ж) по-горе, но които са свързани с предмета на тази поръчка, както е определено в член 3.8 на техническите спецификации.Одитите в букви А) и Б) по-горе са за сградите, заемани понастоящем или които ще бъдат заемани от Европейския парламент по време на продължителността на поръчката. Тези одити могат също да бъдат за сградите, които Европейският парламент може да придобие по време на продължителността на поръчката и ще бъдат, ако е приложимо, предмет на задания с отделни цени.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 018-028027
Поправка
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Обявление за поръчка
02/12/2014 00:00