Данни на покана за участие в търг

Visit day 17/06/2020 (2 pm) - see invitation to tender
Заглавие:
Помощни услуги за управление на ядрени инсталации
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
26/05/2020
Краен срок за получаване на оферти:
30/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2020/OP/1173
Помощни услуги за управление на ядрени инсталации
Звеното за помощни услуги в обекта на JRC-Геел отговаря за функционирането и управлението на няколко технически инсталации в ядрената област. Управлението на тези инсталации попада под строгия контрол на белгийските органи за ядрена енергия. През последните години изискванията към тези органи станаха все по-строги и официални. Непрекъснато се провеждат прегледи и одити на безопасността. За да управляваме нашите ядрени инсталации в съответствие с разпоредбите, търсим консултантска подкрепа за преглед на нашите процедури, процеси, работни инструкции и контролни списъци спрямо изискванията на органите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
160000.00 EUR
160000.00 EUR
98113100
BE21
Additional CPV Supplementary CPV
71317200
71317210
98113100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/05/2020 00:00
30/06/2020 16:00
02/07/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 101-243407
Обявление за поръчка
26/05/2020 00:00