Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за събиране на информация с оглед анализ на здравното, социално-иконом...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
30/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/LUX/2020/OP/0008
Проучване за събиране на информация с оглед анализ на здравното, социално-икономическото и екологичното влияние във връзка с...
Предметът на това проучване е:1) да събере най-актуална информация за определен брой вещества за целите на анализа на здравните, социално-икономическите и екологичните въздействия във връзка с възможното изменение на Директива 98/24/ЕС за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място и Директива 2009/148/ЕС относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа;2) да оцени влиянието на откритите възможности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79411000
00
Additional CPV Supplementary CPV
24000000
79411000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/04/2020 00:00
11/06/2020 12:00
12/06/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 085-200093
Обявление за поръчка
30/04/2020 00:00