Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги относно техническа помощ за разгръщането на Европейска система...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
03/06/2020
Краен срок за получаване на оферти:
20/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/2020/OP/0009
Поръчка за услуги относно техническа помощ за разгръщането на Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)
Тази поръчка е за осигуряване на непрекъснатостта на съответните дейности, които в момента се извършват по предишна възложена поръчка за екип за управление на разгръщането на ERTMS. Ясно е, че разгръщането на ERTMS и премахването на пречките за оперативна съвместимост изискват по-голямо сътрудничество и експертиза, фокусирана директно върху този конкретен проект на ЕС. Освен това са необходими и техническа помощ/насоки за бюджетни и бизнес аспекти и споделяне на знания.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
960,000.00 EUR
960,000.00 EUR
60200000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
60200000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/06/2020 00:00
20/07/2020 12:00
22/07/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 125-305338
Поправка
01/07/2020 00:00
2020/S 106-255493
Обявление за поръчка
03/06/2020 00:00