Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Партида 1: технически секретариат на координационната група от нотифицирани орга...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
14/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
05/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
176/PP/ENT/IMA/12/1129
Партида 1: технически секретариат на координационната група от нотифицирани органи по Директива 2000/9/ЕО относно въжените линии...
Партида 1: целта на настоящата покана за участие в търг е да се определи техническия секретариат на нотифицираните органи, създаден по Директива 2000/9/ЕО относно въжените линии за превоз на хора: на Групата на нотифицираните органи на сектора за въжените линии (NB-CSG).Партида 2: целта на настоящата покана за участие в търг е да се определи техническия секретариат на нотифицираните органи, създаден по Директива 94/25/EО, изменена с Директива 2003/44/EО, свързани с плавателни съдове за отдих.Изискваните задачи ще включват, например: участие в заседанията на секторните групи в Брюксел; подготовка на програма в сътрудничество с председателя по съгласуване на нотифицираните органи; изготвяне на технически работни документи; информиране и изготвяне на доклади на групата относно работата на междусекторните групи по прилагане на съответното законодателство на ЕС в съответствие с информацията, предоставена от службите на Комисията и относно европейско стандартизиране; събиране и форматиране на полезната техническа информация, която ще даде възможност на нотифицираните органи да извършват своята дейност по най-ефективен начин; предлагане на отговори или решения на технически проблеми, възникнали по време на заседанията на нотифицираните органи; участие в заседанията по специална молба на службите на Комисията, когато те са свикани да уреждат специфични технически въпроси; предоставяне на техническа консултация по молба на службите на Комисията относно въпроси, свързани с прилагането на съответната директива; предоставяне на доклади за дейностите на техническия секретариат.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
14/07/2012 00:00
05/09/2012 23:59
05/09/2012 23:59
12/09/2012 00:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Технически секретариат на координационната група от нотифицирани органи по Директива 2000/9/ЕО относно въжените линии за превоз... Целта на настоящата покана за участие в търг е да се определи техническия секретариат групата на нотифицираните органи, създаден по Директива 2000/9/ЕО относно въжените линии за превоз на хора: на Групата на нотифицираните органи на сектора за въжените линии (NB-CSG).
Партида 2 Технически секретариат на координационната група от нотифицирани органи по Директива 94/25/EО, изменена с Директива 2003/44/EО относно... Целта на настоящата покана за участие в търг е да се определи техническия секретариат групата на нотифицираните органи, създаден по Директива 94/25/EО, изменена с Директива 2003/44/EО, свързани с плавателни съдове за отдих.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 134-222698 Обявление за поръчка 14/07/2012 00:00