Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на електрическо оборудване за Съвместния изследователски център в Испра...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
29/06/2020
Краен срок за получаване на оферти:
03/08/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2020/OP/1266
Доставка на електрическо оборудване за Съвместния изследователски център в Испра (Варезе)
Целта на тази поръчка е да се гарантира доставката на електрическо оборудване, необходимо за дейности по монтиране и поддръжка.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
900,000.00 EUR
900,000.00 EUR
31000000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
31000000
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/06/2020 00:00
03/08/2020 16:00
04/08/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 123-300532
Обявление за поръчка
29/06/2020 00:00