Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Работа на Секретариата за Инициативата за въгледобивните региони в преход в Запа...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
04/06/2020
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENER/2020/OP/0007
Работа на Секретариата за Инициативата за въгледобивните региони в преход в Западните Балкани и Украйна
Предметът на поръчката е създаване на секретариат, целящ да предостави логистична подкрепа за изпълнение на 5 компонента, като създаване на отворена платформа, изграждане на връзки между въгледобивните региони в ЕС и техните еквиваленти в Западните Балкани и Европа чрез побратимяване, изграждане на капацитет на съответните заинтересовани лица в Западните Балкани и Украйна по свързани с прехода въпроси чрез академия, предоставяне на техническа помощ под формата на експертна подкрепа за пилотни региони с достъп до финансиране за проекти или програми за преход.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
3000000.00 EUR
3000000.00 EUR
79412000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
79421100
79421200
09242100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/06/2020 00:00
17/07/2020 16:00
20/07/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 107-258420
Обявление за поръчка
04/06/2020 00:00