Данни на покана за участие в търг

Please note that Section 6.5 of the Annex 4 - Terms of Reference - has been slightly amended. Therefore, the deadline for receipt of tenders has been extended until 10/07/2020. If possible, please send electronic documents scanned with OCR (optical character recognition) on. Thank you!
Заглавие:
Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурнос...
Възлагащ орган:
European Investment Fund
Дата на публикация в TED:
25/05/2020
Краен срок за получаване на оферти:
10/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
2020-OIM-ISM-API-005
Предоставяне и управление на необходими трансверсални облачни услуги за сигурност и интегриране
ЕИФ търси партньор, който да помогне за управлението на конкретни механизми за контрол на сигурността и аспектите на съответствие на облачните услуги, както и услугите по интегриране и да работи в тясно сътрудничество със съществуващите доставчици на услуги на ЕИФ, които работят в облака.Целта на настоящата покана за участие в търг е осигуряването на вече определени облачни услуги за сигурност и интегриране. Предвид продължителността на поканата за участие в търг, според жизнения цикъл на новите технологии, някои услуги за техническа сигурност (според обхвата на настоящата покана за участие в търг) може да се подновят, премахнат или добавят.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
5,606,500.00 EUR
5,606,500.00 EUR
72000000
LU000
Важни събития
25/05/2020 00:00
10/07/2020 23:59
13/07/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 131-320365
Поправка
09/07/2020 00:00
2020/S 109-263518
Поправка
08/06/2020 00:00
2020/S 100-238639
Обявление за поръчка
25/05/2020 00:00