Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Избор на банка за извършването на плащания в GBP.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Дата на публикация в TED:
24/12/2014
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
BUDG14/PO/05.
Избор на банка за извършването на плащания в GBP.
Обработка на плащания в GBP.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/12/2014 00:00
N/A
06/02/2015 16:00
13/02/2015 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 248-437385
Обявление за поръчка
24/12/2014 00:00