Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на в...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
27/05/2020
Краен срок за получаване на оферти:
22/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2020/CPN/0044
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на възлагащите органи, намиращи се в Белгия
Застраховката е от тип „всички рискове с изключение на“ или казано по друг начин сградите са застраховани срещу всички рискове освен тези изрично изключени от договора.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
66510000
Важни събития
27/05/2020 00:00
22/06/2020 17:30
22/06/2020 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Застраховка срещу пожар на сградния фонд –– обособена позиция 1 –– комисия
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на комисията.
Партида 2
Застраховка срещу пожар на сградния фонд –– обособена позиция 2 –– комисия
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на комисията.
Партида 3
Застраховка срещу пожар на сградния фонд –– обособена позиция 3 –– Съвет на ЕС
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на Съвета на ЕС
Партида 4
Застраховка против пожар на сградния фонд –– обособена позиция 4 –– други възлагащи органи
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на Съвета на ЕС, ЕИСК, INEA и СП „SESAR“.
Партида 5
Тероризъм
Застраховка против риск от тероризъм и саботаж за всички възлагащи органи.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 102-245178
Обявление за поръчка
27/05/2020 00:00