Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Цялостно въвеждане и управление на Европейската услуга за движение на земята (EG...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
05/06/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/20/011
Цялостно въвеждане и управление на Европейската услуга за движение на земята (EGMS)
Общата цел на настоящата покана за участие в търг е цялостното въвеждане и управление на Европейската услуга за движение на земята (EGMS). На ЕАОС е поверено изпълнението на Европейската услуга за движение на земята (EGMS), като част от продуктовото портфолио на услугите за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ (CLMS). EGMS ще предоставя времева поредица от данни за движение на земята с пълна пространствена и времева резолюция въз основа на интерферометричен анализ на радиолокационни данни от спътниците Sentinel-1. EGMS ще предоставя постоянна, редовна и достоверна информация относно природни и антропогенни феномени на движение на земята в цяла Европа. Основната цел е измерване на наземните и инфраструктурни премествания, включително например свлачища и пропадане. EGMS също така ще предостави инструменти за визуализация, интерактивно проучване на данни и елементи за възприемане от страна на потребителя за по-нататъшни наземни проучвания. Освен това, тя ще служи като европейска базова услуга, върху която могат да бъдат изградени национални, регионални или местни добавъчни услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
6,500,000.00 EUR
6,500,000.00 EUR
72300000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Условия за участие
Както е посочено в раздели 2.1) и 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
05/06/2020 00:00
15/09/2020 16:00
16/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 154-376097
Поправка
11/08/2020 00:00
2020/S 108-260802
Обявление за поръчка
05/06/2020 00:00