Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за временни представители
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
27/05/2020
Краен срок за получаване на оферти:
08/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2020/04
Услуги за временни представители
Общата цел на този рамков договор е да се предоставят временни представители на различни агенции, намиращи се във Франция (ESMA, ERA, CPVO, ЕБО), в съответствие с изискваните профили.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
1,814,000.00 EUR
1,814,000.00 EUR
79620000
FR101 / FRE11 / FR105 / FRG02
Additional CPV Supplementary CPV
79620000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/05/2020 00:00
08/07/2020 11:59
08/07/2020 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 102-245164
Обявление за поръчка
27/05/2020 00:00