Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Сътрудничество с национални съдебни институции в областта на екологичното право.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
02/05/2012
Краен срок за получаване на оферти:
15/06/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.A.1/FRA/2012/0018
Сътрудничество с национални съдебни институции в областта на екологичното право.
Рамковият договор е предназначен да помогне на службите на Комисията при изпълнението на специфични дейности, насочени към развитието на сътрудничество с национални съдебни институции в областта на екологичното право на ЕС, като: — организацията и управлението на обучения за екологично право на ЕС,— актуализация, допълнителна разработка и трансформация на обучителните материали в модули за електронно обучение, вкл. тези, които са подготвени при първия рамков договор,— разработка на модули за обучение в различните сектори на екологичното право на ЕС,— разработката на модули за обучение в различните сектори на екологичното право на ЕС, които не са били покрити от предишния рамков договор,— организацията на обучения за обучаващи, насочени към съдии и други правни експерти, които действат като обучители в своите страни,— техническо подпомагане за националните центрове за обучение, за да могат те да се възползват от създадените в рамките на програмата материали,— фасилитиране на сътрудничеството на Комисията с национални и международни професионални съдийски асоциации, както и институти за обучение по право в страните членки,— създаване на мрежа от участници, които са участвали в обученията в рамките на тази програма.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
02/05/2012 00:00
N/A
15/06/2012 16:00
29/06/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 84-137075
Обявление за поръчка
02/05/2012 00:00