Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Доставка на обзавеждане“.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
15/11/2014
Краен срок за получаване на оферти:
02/03/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
„Доставка на обзавеждане“.
Тази поръчка е за доставка на обзавеждане и свързани услуги. Тя е разделена на 5 партиди:— партида 1: „Доставка на устойчиво произведено офис обзавеждане за управленски и друг персонал“,— партида 2: „Доставка на устойчиво произведено офис обзавеждане за старшия управленски персонал“,— партида 3: „Доставка на работни кресла, проектирани по социално отговорен начин и произведени устойчиво“,— партида 4: „Доставка на устойчиво произведено обзавеждане за зали за срещи, обучения и конференции“,— партида 5: „Доставка на устойчиво произведено осветление“.По специално, тя цели да осигури напълно интегрирана услуга, обхващаща всички или част от следните услуги:— доставка, с или без сглобяване, на модули от обзавеждане (партиди 1–4),— предоставяне на услуги, включващи транспорт, разопаковане, сглобяване, утилизиране на опаковките и обучение (партиди 1–5),— събиране на използваното обзавеждане за възстановяване на материал (събиране, повторна употреба, рекламация и рециклиране на материали, извлечени от отпадък) (партиди 1–4),— освежаване на съществуващо обзавеждане за старшия управленски персонал (партида 2),— създаване и актуализиране на интернет страница тип онлайн каталог (партиди 1–5),— доставка на резервни части и консумативи (по отделна поръчка, но възложена на същия изпълнител) (партиди 1–4).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
15/11/2014 00:00
N/A
02/03/2015 17:30
09/03/2015 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка на устойчиво произведено офис обзавеждане за управленски и друг персонал
Целта е да се подпишат 2 рамкови договора за:— предимно, доставката на офис обзавеждане за управленски и друг персонал, включително свързани услуги,— допълнително, доставка на резервни части.
Партида 2
Доставка на устойчиво произведено офис обзавеждане за старши управленски персонал
Целта е да се подпишат 2 рамкови договора за:— предимно, доставката на офис обзавеждане за старши управленски персонал, включително свързани услуги,— допълнително, доставка на резервни части.
Партида 3
Доставка на работни кресла, проектирани по социално отговорен начин и произведени устойчиво
Целта е да се подпишат 2 рамкови договора за:— предимно, доставката на работни кресла, включително свързани услуги,— допълнително, доставка на резервни части.
Партида 4
Доставка за устойчиво произведено обзавеждане за зали за срещи, обучения и конференции
Целта е да се подпишат 2 рамкови договора за:— предимно, доставката на обзавеждане за зали за срещи, обучения и конференции, включително свързани услуги,— допълнително, доставка на резервни части.
Партида 5
Доставка на устойчиво произведено осветление
Целта е да се сключи 1 рамков договор за доставката на осветление, включително свързани услуги.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 029-048107
Поправка
11/02/2015 00:00
2015/S 011-013774
Поправка
16/01/2015 00:00
2014/S 221-389910
Обявление за поръчка
15/11/2014 00:00