Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и монтаж на нови охладители в сгради 308 и 309, включително услуги за п...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Petten (JRC-PTT)
Дата на публикация в TED:
07/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/PTT/2020/OP/1364
Доставка и монтаж на нови охладители в сгради 308 и 309, включително услуги за поддръжка
Поръчката се отнася за замяна на стари охладители с нови по-енергийно ефективни такива и надграждане на охладителната система за подобряване на надеждността и енергийната ефективност.Освен фактът, че съществуващите охладители приближават края на техническия жизнен цикъл, съществува и необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на охладителната система. Това може да бъде постигнато с нови охладители и с надграждане на процеса на охладителната система за подобряване на характеристиките.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
42510000
NL328
Additional CPV Supplementary CPV
42510000
50000000
42500000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/07/2020 00:00
14/09/2020 15:00
15/09/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 129-314978
Обявление за поръчка
07/07/2020 00:00