Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проверка на проектите за топлинна изолация и енергийна ефективност в Букурещ
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
26/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1607
Проверка на проектите за топлинна изолация и енергийна ефективност в Букурещ
Основният обхват на услугите по това рамково споразумение е свързан с проверката на резултатите от проектите за топлинна изолация и енергийна ефективност в Букурещ, финансирани от банката. Проектите в Букурещ са фокусирани най-вече върху изолацията на многоетажни жилищни сгради.В допълнение, обхватът на това рамково споразумение включва и проверката на основното реновиране на училищата и изграждането на учебни сгради с почти нулево нетно потребление на енергия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
71631300
RO321
Additional CPV Supplementary CPV
71630000
71300000
71314300
71350000
71510000
71356100
71700000
71000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/08/2020 00:00
24/09/2020 15:00
25/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 165-399750
Обявление за поръчка
26/08/2020 00:00