Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обществена поръчка за развойни продукти за блокова верига за ЕС
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
25/11/2020
Краен срок за получаване на оферти:
28/01/2021
Статус:
Затворена
Информация
CNECT/2020/OP/0055
Обществена поръчка за развойни продукти за блокова верига за ЕС
Настоящата обществена поръчка за развойни продукти подпомага развитието на нови възможности за бъдещата версия на европейската инфраструктура за услуги на блокова верига (EBSI), за да се даде възможност за изпълнението на различни случаи на употреба с големи изисквания за обем и скорост, като същевременно се насърчават аспектите по отношение на устойчивостта, сигурността, оперативната съвместимост и надеждността. Целта е да се надхвърлят възможностите на съществуващите решения за блокова верига. Настоящата обществена поръчка за развойни продукти се провежда във връзка с работата на Европейското партньорство в областта на блоковата верига, сътрудничество между Европейската комисия, всички държави — членки на ЕС, и някои държави от Европейското икономическо пространство за съвместно предоставяне на европейска инфраструктура за услуги на блокова верига. При обществената поръчка за развойни продукти (РСР) прогресивно се избират решенията с най-добро съотношение цена-качество, които пазарът може да разработи, като се възлагат поръчки за услуги за научноизследователска и развойна дейност паралелно на редица доставчици чрез прилагане на поетапен подход, обхващащ проектиране на решение, изготвяне на прототип, разработване на решение, монтиране и изпитване. Следователно РСР предоставя първа клиентска референция за изпълнители с иновативни решения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-добро съотношение качество/цена
6200000.00 EUR
6200000.00 EUR
73100000
BE100
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/11/2020 00:00
28/01/2021 16:00
29/01/2021 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 230-565744
Обявление за поръчка
25/11/2020 00:00