Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор за услуги от каскаден тип за услуги по одит на финан...
Възлагащ орган:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Дата на публикация в TED:
22/06/2020
Краен срок за получаване на оферти:
29/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
EACEA/2019/04
Многостранен рамков договор за услуги от каскаден тип за услуги по одит на финансирани от ЕС програми или действия, управлявани...
Възлагащият орган извършва редовно финансови одити на средствата, изразходвани в рамките на управляваните от ЕС програми. Възлагащият орган възнамерява да извършва средно около 210 одита годишно (индикативен брой), или под формата на партида или на индивидуални задания. От изпълнителя ще се изисква да извърши финансови одити и/или други ангажименти в застраховането и/или свързани услуги в помещенията на получателите на финансова помощ от програми и дейности на ЕС, финансирани от възлагащия орган.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en
Най-добро съотношение качество/цена
15000000.00 EUR
15000000.00 EUR
79212000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79212100
79212000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/06/2020 00:00
29/07/2020 16:00
31/07/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 119-288034
Обявление за поръчка
22/06/2020 00:00