Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по ремонт и поддръжка на сгради за Европейската агенция з...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
11/06/2020
Краен срок за получаване на оферти:
17/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEA/ADS/20/014
Предоставяне на услуги по ремонт и поддръжка на сгради за Европейската агенция за околна среда (EАОС)
ЕАОС счита, че ще се нуждае от различен набор от услуги в следните области: електрически дейности, водопроводни дейности, дърводелство, полагане на подови настилки, шпакловане, боядисване и декориране.Освен това ЕАОС предвижда модернизиране и оптимизиране на обитаваното от нея офис пространство, за да осигури работна среда, която съответства по-добре на възложената ѝ мисия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
50700000
DK011
Условия за участие
Както е посочено в раздели 2.1) и 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/06/2020 00:00
17/07/2020 14:00
20/07/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 112-270769
Обявление за поръчка
11/06/2020 00:00