Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Дата на публикация в TED:
15/11/2014
Краен срок за получаване на оферти:
16/01/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
TRADE/2014/01/01.
Многостранен рамков договор с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на услуги по оценяване на Европейската комисия в...
Целта е да се сключи рамков договор за извършване на основни проучвания, които биха могли да се въведат в оценка на въздействието на евентуални търговски или инвестиционни преговори, за оценки за въздействието на устойчивостта (SIA) на търговски преговори и за последващи (ex post) оценки на търговията или инвестиционни споразумения. За целта на този рамков договор, „търговски или инвестиционни преговори“ и „търговски или инвестиционни споразумения“ трябва да се разбират като отнасящи се до двустранни, плурилатерални или многостранни споразумения, както и едностранни преференциални търговски споразумения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/11/2014 00:00
N/A
16/01/2015 16:00
23/01/2015 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 221-389913
Обявление за поръчка
15/11/2014 00:00