Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Профили на държавите с градски отпадъчни води за уеб страницата на Европейската ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
06/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
17/08/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENV/2020/OP/0012
Профили на държавите с градски отпадъчни води за уеб страницата на Европейската агенция за околната среда
Общата цел на тази поръчка е да направи информацията за третирането на градски отпадъчни води релевантна и достъпна за европейските граждани. Изпълнението на това задание ще допринесе за подобрено разпространение на данни, събрани на ниво ЕС, информиране на обществеността относно изпълнението на Директивата и осигуряването ѝ на по-добро разбиране за напредъка в събирането и третирането на отпадъчни води в Европа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
75,000.00 EUR
75,000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/07/2020 00:00
17/08/2020 16:00
18/08/2020 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 128-312206
Обявление за поръчка
06/07/2020 00:00