Данни на покана за участие в търг

Corrigendum to the CN has been dispatch to the OJ for decreasing of the maximum budget available under Lot 1. The wording of one consumable item mentioned in the Tender Specifications (for both Lot 1 and Lot 2) has been also corrected.
Заглавие:
Осигуряване на кетъринг услуги за ЕАМБ (обособена позиция 1) и за ЕЦМНН (обособе...
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
23/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/21/2020
Осигуряване на кетъринг услуги за ЕАМБ (обособена позиция 1) и за ЕЦМНН (обособена позиция 2)
Европейската агенция по морска безопасност и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании имат за цел да сключат два отделни рамкови договора с подходящ изпълнител, който да предоставя основно (но без да се ограничава само до) кетъринг услуги за ЕАМБ (обособена позиция 1) и ЕЦМНН (обособена позиция 2), главно в седалищата, разположени в Кайс до Содру, Лисабон, Португалия (съответно Praça da Europa 4 и 1). Също така може да бъде поискано кетъринг услугите да бъдат предоставяни извън седалищата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
900,000.00 EUR
55520000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/07/2020 00:00
25/09/2020 16:00
29/09/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Осигуряване на кетъринг услуги за ЕАМБ
Основната отговорност на изпълнителя е да осигури варианти на здравословен, балансиран и вкусен кетъринг за служителите и посетителите на ЕАМБ по време на събития на ЕАМБ.
Партида 2
Осигуряване на кетъринг услуги за ЕЦМНН
Основната отговорност на изпълнителя е да осигури варианти за здравословен, балансиран и вкусен кетъринг на посетители и служителите на ЕЦМНН по време на събития на ЕЦМНН.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 178-428838
Поправка
14/09/2020 00:00
2020/S 141-345720
Обявление за поръчка
23/07/2020 00:00