Данни на покана за участие в търг

Dans la Bibliothèque de documents, des modifications ont été apportées au point 1.4.2. "Indice de révision des prix", du Projet de contrat.
Заглавие:
Доставка на екологичната електроенергия за институциите на ЕС във Великото херцо...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
11/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
OIL/LUX/2020/OP/0014
Доставка на екологичната електроенергия за институциите на ЕС във Великото херцогство Люксембург
Целта по настоящата покана за участие в търг е доставката на екологичната електроенергия до следните институции или органи на ЕС, разположени в Люксембург:— Европейска комисия (ЕК);— Европейски парламент (ЕП);— Съд на Европейския съюз (CJEU);— Европейска сметна палата (ECA);— Европейска инвестиционна банка (ЕИБ);— Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);— Европейски училища Люксембург (EEI и EEII);— Европейски механизъм за стабилност (ЕМС);— Европейска прокуратура (EPPO).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
33700000.00 EUR
33700000.00 EUR
09310000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
09310000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/08/2020 00:00
21/09/2020 17:00
23/09/2020 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 154-376100
Обявление за поръчка
11/08/2020 00:00