Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Модернизация на докладването и разпространяването на статистика за енергията
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
23/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/LUX/2020/OP/0014
Модернизация на докладването и разпространяването на статистика за енергията
Услугите в областта на статистиката, които са включени в предмета на настоящата покана за участие в търг, са разделени на следните обособени позиции:Обособена позиция 1: Разбивки на производството на енергия и тенденциите за потреблениеОбособена позиция 2: Разработка на нови годишни въпроснициОбособена позиция 3: Използване на нови източници на данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
955,000.00 EUR
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/07/2020 00:00
28/09/2020 16:00
30/09/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Разбивки на производството на енергия и тенденциите за потребление
Тази обособена позиция покрива разработката на методология за разбивки на тенденциите за потребление на енергия. Методологията трябва да може да околичестви различните аспекти, които допринасят за промените в потреблението на енергия (например, но без да се ограничават до: промени в населението, икономически растеж, климатични ефекти, промени в икономическите дейности и структура, промени в избора на гориво).Общият обем на работата за целия период на поръчката (36 месеца) се изчислява на 700 човекодни.
Партида 2
Разработка на нови годишни въпросници
Тази обособена позиция покрива разработката на няколко въпросника в MS Excel за събиране на данни по Регламент (ЕС) № 1099/2008 относно статистиката за енергия, Регламент (ЕС) 1952/2016 относно европейската статистика за цените на природния газ и електричеството и събиране на някои допълнителни данни, изпълнено от звеното за енергия на Евростат. Целта е да се създадат ефективни и лесни за потребителите въпросници, които улесняват въвеждането на данни и проверката на данни за докладващите държави.Общият обем на работата за целия период на поръчката (36 месеца) се изчислява на 500 човекодни.
Партида 3
Използване на нови източници на данни
Тази обособена позиция цели да предостави необходимата европейска статистика за енергията по-рано от тази в момента или да допълни съществуваща статистика.Целта на тази обособена позиция е да намери начини да изчисли и предостави най-важните средни стойности/точки с данни/индикатори/пълномощници възможно най-рано след края на референтния период (месечен, годишен) и/или да предостави информация, неизползвана досега в допълнение към съществуваща статистика.Общият обем на работата за целия период на поръчката (36 месеца) се изчислява на 360 човекодни.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 141-345727
Обявление за поръчка
23/07/2020 00:00