Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно смеси на опасни почистващи препарати, съдържащи се в разтворим...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
27/11/2014
Краен срок за получаване на оферти:
23/01/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
406/PP/ENT/IMA/14/119429.
Проучване относно смеси на опасни почистващи препарати, съдържащи се в разтворими опаковки за еднократна употреба.
В края на 2012 г., няколко държави-членки уведомиха Комисията и другите държави-членки за нарастващите инциденти, свързани с една сравнително нова форма на перилни препарати. Тези продукти са течни перилни препарати, опаковани във водоразтворим филм за еднократна употреба (също така по-нататък наречени „капсули с течен перилен препарат“). Процентът на инцидентите изглежда по-висок отколкото при традиционните форми на перилни препарати (течности, напълнени в бутилки, прах) и засяга, по-специално, малки деца. В допълнение, инцидентите (причинени от поглъщане и/или излагане на очите/кожата) изглежда водят до по-тежки симптоми, отколкото тези, причинени от традиционни продукти.Целта на поръчката за услуги е да:1. предостави анализ на пазара на опасни смеси, продавани във водоразтворими опаковки;2. предостави подробно проучване върху основните фактори и причините за случайните излагания на смеси на опасни почистващи препарати във водоразтворими опаковки (наричани по-долу „капсули с течен перилен препарат“, LDC), по-специално включващи децата;3. прецени дали предложените мерки за безопасност са ефективни за намаляване броя на инцидентите до процент, който е сравним с пуснати на пазара продукти с традиционна опаковка;4. определи и оцени възможни допълнителни мерки за безопасност, за да се предотврати подобно излагане с оглед на проверката на тяхната ефективност, въздействие върху промишлеността, срок за изпълнение и правни последици.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
27/11/2014 00:00
23/01/2015 23:59
23/01/2015 23:59
02/02/2015 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 229-403399
Обявление за поръчка
27/11/2014 00:00