Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
15/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
23/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2020/OP/1516
Услуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в...
Услугата за поддръжка на устройствата за колективна защита е разделена на 3 обособени позиции: a) обособена позиция 1: екстрактори за химическа употреба; б) обособена позиция 2: биологични шкафове (клас II); в) обособена позиция 3: екстрактори за химична употреба и вентилационни системи, използвани с радиоизотопи. Тази услуга е от съществено значение, за да се гарантира правилното функциониране на тези устройства, и съответно, за да се гарантират здравето и безопасността на работниците, населението и околната среда. Освен това тази услуга определена може да се определи като реално правно задължение за работодателя.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
576,000.00 EUR
50000000
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/07/2020 00:00
23/09/2020 16:00
24/09/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Обособена позиция 1: Екстрактори за химическа употреба, вентилационни шкафове и локализирани аспиратори
Услуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в Испра. Обособена позиция 1: Екстрактори за химическа употреба, вентилационни шкафове и локализирани аспиратори.
Партида 2
Обособена позиция 2: Биологични шкафове от клас II
Услуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в Испра. Обособена позиция 2: Биологични шкафове от клас II.
Партида 3
Обособена позиция 3: Екстрактори за химична употреба и вентилационни системи, използвани с радиоизотопи
Услуга за поддръжка на устройствата за колективна защита, които се използват при обекта на Съвместния изследователски център в Испра. Обособена позиция 3: Екстрактори за химична употреба и вентилационни системи, използвани с радиоизотопи.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 167-401818
Поправка
28/08/2020 00:00
2020/S 135-331461
Обявление за поръчка
15/07/2020 00:00