Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно регулаторната уместност на правната рамка, ръководеща управлен...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
20/12/2014
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
375/PP/ENT/IMA/14/11917.
Проучване относно регулаторната уместност на правната рамка, ръководеща управлението на риска от химикали (без REACH), в частност...
Целта на това проучване ще бъде да се идентифицират и оценят въпроси, произтичащи от прилагането на Регламент CLP, както и взаимодействието между различни законодателни актове в областта на химикалите (без REACH) и разпоредби, свързани с управлението на химикалите в други законодателни актове, където ефективността, ефикасността, съгласуваността, уместността и добавената стойност за ЕС вероятно са недостатъчни и могат да бъдат подобрени.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
20/12/2014 00:00
06/02/2015 23:59
06/02/2015 23:59
18/02/2015 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 246-433089 Обявление за поръчка 20/12/2014 00:00