Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подкрепа за Rewilding Europe and Partners за укрепване и развитие на горски, моч...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
01/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
02/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-010349-001
Подкрепа за Rewilding Europe and Partners за укрепване и развитие на горски, мочурливи зони и други проекти, базирани на екосистеми в рамките...
Общата цел на настоящото задание е да се окаже подкрепа на промоторa Rewilding Europe Capital (REC) и крайните бенефициери за укрепване на съществуващото им портфолио с проекти, идентифицирането и разработването на нови проекти, които са съобразени с условията за възстановяване на дивата природа и инвестиционните принципи на REC. Целта също така е да се проучат различни потоци от приходи, по-специално за проекти в областта на горите, мочурливите зони и торфищата в комбинация с развитието на въглеродни кредити.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
368,500.00 EUR
368,500.00 EUR
90700000
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
77200000
Важни събития
01/07/2020 00:00
02/09/2020 23:59
04/09/2020 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 125-305329
Обявление за поръчка
01/07/2020 00:00