Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за управление на събития за комуникация на EURES и на Европейския...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
06/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
10/08/2020
Статус:
Затворена
Информация
VT/2020/024
Рамков договор за управление на събития за комуникация на EURES и на Европейския орган по труда (4 обособени позиции)
Вж. документите за обществената поръчка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79900000
QA11 / JA10 / QA12 / JA07
Условия за участие
Вж. документите за обществената поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/07/2020 00:00
10/08/2020 12:00
12/08/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Комуникация на EURES
Вж. документите за обществената поръчка.
Партида 2
Дни за работа онлайн на EURES
Вж. документите за обществената поръчка.
Партида 3
Организиране на събития
Вж. документите за обществената поръчка.
Партида 4
Уреждане на пътувания за събития
Вж. документите за обществената поръчка.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 128-312207
Обявление за поръчка
06/07/2020 00:00