Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Анализ на движещите сили, пречките и факторите за готовност на дружествата от ЕС...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
26/11/2014
Краен срок за получаване на оферти:
14/01/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/EASME/COSME/2014/014
Анализ на движещите сили, пречките и факторите за готовност на дружествата от ЕС за приемане на усъвършенствани продукти и...
EASME желае да сключи договор за услуги за проучване за определяне на основните движещи сили, пречки, готовност на МСП и последиците, свързани с приемането на усъвършенствани продукти и технологии за производство от производствени предприятия в ЕС. Проучването трябва също така да формулира и редица политически препоръки с цел да се улесни приемането на усъвършенствано производство в Европа. Те ще бъдат насочени едновременно към политици и организации, предоставящи услуги за подкрепа на бизнеса на МСП.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
26/11/2014 00:00
N/A
14/01/2015 23:59
21/01/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 228-401856 Обявление за поръчка 26/11/2014 00:00