Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по преместване за Евроюст.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
19/11/2014
Краен срок за получаване на оферти:
14/01/2015
Статус:
Затворена
Информация
2014/PO/EJ/14.
Услуги по преместване за Евроюст.
Целта на този търг е да се сключи рамков договор за услуги по преместване, където на Евроюст се осигуряват висококачествени услуги по преместване за период от 4 години. В рамките на този договор Евроюст идентифицира 3 вида услуги:1. преместването на Евроюст от настоящи в нови помещения;2. вътрешни/външни услуги по преместване, което означава планирани вътрешни премествания и ad hoc премествания;3. доставка на изискваните услуги и оборудване за вътрешни и външни премествания и доставка на временно пространство за складиране.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
19/11/2014 00:00
14/01/2015 16:00
14/01/2015 16:00
21/01/2015 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 223-393326
Обявление за поръчка
19/11/2014 00:00