Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги във връзка с производството и разпространението на педаго...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
22/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
COMM/PAR/2020/OP/0028
Предоставяне на услуги във връзка с производството и разпространението на педагогическо съдържание, улесняването на дебати,...
Целта на настоящата покана е да се избере доставчик на услуги, който ще предложи, управлява и поддържа онлайн пространство, което да служи като референтна област за комуникация относно Европейския съюз във Франция, в обхвата на междуинституционалните задачи на стратегическото партньорство, сключено между Представителството на Европейската комисия във Франция, Информационното бюро на Европейския парламент и френските власти. Става въпрос конкретно за:— дейности по повишаване на обществената осведоменост във Франция по отношение на институциите на ЕС и тяхното функциониране, както и за политиките, следвани от Съюза;— централизиране на 1 основно място и засилване на междуинституционалната комуникация спрямо включени страни (посочени по-горе) по отношение на европейските политики и тяхното практическо въздействие във Франция.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_fr
Най-добро съотношение качество/цена
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
72400000
FR101
Additional CPV Supplementary CPV
72400000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/07/2020 00:00
21/09/2020 17:00
24/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 140-343701
Обявление за поръчка
22/07/2020 00:00