Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на развитието на методологични стандарти по отношение на доброто еко...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
02/05/2012
Краен срок за получаване на оферти:
13/06/2012
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.2/FRA/2012/0019
Подпомагане на развитието на методологични стандарти по отношение на доброто екологично състояние на моретата според Рамкова...
Общата цел на рамковия договор ще бъде да подпомага Комисията при прилагането на Рамкова директива за морска стратегия и допълнителната разработка на критерии и методологични стандарти за мониторинг и оценка на GES, както и когато е необходимо. Това включва анализ и преглед на използваните настоящи методи и идентификацията на най-добрите практики на европейско, регионално, национално или местно ниво, включително оценка на тяхната ефективност и кохерентност. Този процес трябва да се приложи по интерактивен начин, чрез технически срещи и семинари, консултации със страните членки, регионалните морски конвенции и участието на заинтересованите лица и на научната общност. Договорът ще се занимае с проблеми, които се появяват в този контекст, но не могат да бъдат предвидени сега.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
02/05/2012 00:00
N/A
13/06/2012 16:00
22/06/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 84-137076
Обявление за поръчка
02/05/2012 00:00