Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застраховка за всички строителни рискове и десетгодишна застраховка за новата сг...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
17/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1603
Застраховка за всички строителни рискове и десетгодишна застраховка за новата сграда на ЕИБ в Люксембург
Целта на настоящата покана за участие в търг е възлагането на две поръчки за услуги за застраховка за всички строителни рискове (CAR) и за десетгодишна застраховка за изграждането на нова офис сграда на ЕИБ в кампуса на Европейската инвестиционна банка в Люксембург.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Договор за обществена поръчка
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66510000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/07/2020 00:00
11/09/2020 15:00
14/09/2020 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Застраховка за всички строителни рискове (CAR) ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Застраховка за всички строителни рискове (CAR) (64 месеца, включително 40 месеца по време на строителните дейности + 24-месечен период за поддръжка след приемането от страна на ЕИБ) — обхваща ЕИБ и всички участници в строителните дейности, включително изпълнители, подизпълнители, архитекти и инженери. Тя включва физически загуби или щети върху строителните дейности.
Партида 2 Десетгодишна (DEC) застраховка ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Десетгодишна (DEC) застраховка (продължителност 120 месеца) — обхваща физически загуби или щети върху строителните дейности при десетгодишна отговорност за период от десет години след предаването на сградата от изпълнителя на собственика на сградата.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 137-335926 Обявление за поръчка 17/07/2020 00:00