Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по проектиране, доставка, монтаж, тестване и поддръжка по време на гаранц...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
28/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2020/OP/1643
Услуги по проектиране, доставка, монтаж, тестване и поддръжка по време на гаранционния период на фотоволтаични централи в обекта...
Обхватът на поръчката са услугите по проектиране, изграждане (доставка и монтаж, свързване с електрическата мрежа, строителни дейности, където е нужно), тестване на осъществените дейности, поддръжка по време на гаранционния период на нови фотоволтаични централи за производство на електроенергия, които да се построят в обекта на JRC Испра.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
900,000.00 EUR
900,000.00 EUR
09332000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
09332000
45300000
71320000
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса, указан в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/07/2020 00:00
21/09/2020 16:00
22/09/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 144-353123
Обявление за поръчка
28/07/2020 00:00