Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Договор за предоставяне на услуги на туристическа агенция
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
30/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
20.CSD-HR.OP.215
Договор за предоставяне на услуги на туристическа агенция
Полученият рамков договор за предоставяне на услуги на туристическа агенция.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-ниска цена
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
63510000
BE
Условия за участие
а) Оферентът трябва да е учреден като признато юридическо лице и да бъде регистриран в съответния професионален или търговски регистър, и да притежава съответните разрешителни за извършване на национални и международни пътнически услуги, както се изисква в техническите спецификации. б) Оферентът трябва да е регистриран в Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA) като туристически агент.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/07/2020 00:00
24/09/2020 17:00
25/09/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 146-358212
Обявление за поръчка
30/07/2020 00:00