Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на ръчни монитори, отчитащи радиационното замърсяване, монитори за ръце...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
24/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2020/OP/1666
Доставка на ръчни монитори, отчитащи радиационното замърсяване, монитори за ръце, крака и дрехи, система за дозиметрия и...
Рамковият договор е разделен на 4 обособени позиции.Обособена позиция 1: Ръчни монитори, отчитащи радиационното замърсяванеОбособена позиция 2: Монитори за ръце, крака и дрехи, отчитащи радиационното замърсяванеОбособена позиция 3: Система за дозиметрияОбособена позиция 4: Устройства за вземане на проби от въздуха
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
840000.00 EUR
38341600
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/07/2020 00:00
04/09/2020 16:00
07/09/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Ръчни монитори, отчитащи радиационното замърсяване
Доставка на ръчни монитори, отчитащи радиационното замърсяване.
Партида 2
Монитори за ръце, крака и дрехи, отчитащи радиационното замърсяване
Монитори за ръце, крака и дрехи, отчитащи радиационното замърсяване
Партида 3
Система за дозиметрия
Система за дозиметрия
Партида 4
Устройства за вземане на проби от въздуха
Устройства за вземане на проби от въздуха
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 142-348318
Обявление за поръчка
24/07/2020 00:00