Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Унгария
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
21/08/2020
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2020
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2020/469
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Унгария
Ежедневен медиен мониторинг на новини в печатни, онлайн и аудиовизуални медии и медиен анализ в Унгapия за нуждите на Европейския парламент, на английски език.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
300000.00 EUR
300000.00 EUR
92400000
HU
Условия за участие
Вж. тръжните документи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/08/2020 00:00
01/10/2020 18:00
02/10/2020 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 162-391388
Обявление за поръчка
21/08/2020 00:00