Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Разработване, изпълнение и подкрепа на инициативата за европейската студентска к...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
04/02/2021
Краен срок за получаване на оферти:
14/04/2021
Статус:
Затворена
Информация
EAC/2020/OP/0008
Разработване, изпълнение и подкрепа на инициативата за европейската студентска карта
Услуги, свързани с разработването, изпълнението, въвеждането и поддържането на инициативата за европейската студентска карта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
39000000.00 EUR
72000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/02/2021 00:00
14/04/2021 16:00
16/04/2021 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Онлайн системи, процеси и услуги
Разработване, внедряване и подпомагане на онлайн системи, процеси и услуги във връзка с обмена на обучение.
Партида 2
Европейска студентска карта
Разработване, въвеждане и подпомагане на европейската студентска карта.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2021/S 058-145424
Поправка
24/03/2021 00:00
2021/S 024-057195
Обявление за поръчка
04/02/2021 00:00