Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейски обувен сектор: повече от мода.
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
13/12/2014
Краен срок за получаване на оферти:
02/02/2015
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2014/021.
Европейски обувен сектор: повече от мода.
EASME желае да сключи договор за услуги с цел популяризиране на имиджа на европейския обувен сектор в нововъзникващи потребителски пазари чрез кампания за повишаване на осведомеността и да подпомогне интернационализацията на европейските малки и средни предприятия за обувки в трети държави.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
13/12/2014 00:00
N/A
02/02/2015 23:59
10/02/2015 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 241-423036
Обявление за поръчка
13/12/2014 00:00