Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Пилотен проект — Създаване на оперативна програма: Структуриране на секторите на...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Дата на публикация в TED:
24/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
18/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
AGRI/2020/OP/0004
Пилотен проект — Създаване на оперативна програма: Структуриране на секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата...
Общата цел на този пилотен проект е в две насоки:1) Да се оценят предимствата, които организациите на производителите (POs) предлагат на фермерите в селското стопанство на ЕС (в сравнение с производители, които работят с договори или индивидуално), включително дали и как това сътрудничество помагаi) укрепване на позицията на производителите в селскостопанската и хранителната верига за доставка; иii) подобряване на устойчивостта на фермите, притежавани от членове на POs; и след това2) Да се проучи как POs, по-конкретно в секторите за животновъдство (най-вече млечни продукти, говеждо и свинско месо) и растителни протеини могат да стимулират цялостната устойчивост на своите членове чрез създаването на секторна интервенция чрез оперативни програми (копирайки съществуващия модел на сектора на плодовете и зеленчуците и като се вземат предвид възможностите, въведени в предложението на Комисията за регламент, създаващ правила относно подпомагането на стратегически планове (от член 59 до 63) и чрез комбиниране на различни мерки, които са в логическа връзка със секторите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
1850000.00 EUR
1850000.00 EUR
79310000
00
Additional CPV Supplementary CPV
77100000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/07/2020 00:00
18/09/2020 12:00
22/09/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 142-348322
Обявление за поръчка
24/07/2020 00:00