Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Експертни познания по регулаторни и политически въпроси в областта на правата на...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG for Internal Policies of the Union (IPOL)
Дата на публикация в TED:
23/09/2020
Краен срок за получаване на оферти:
10/11/2020
Статус:
Затворена
Информация
IP/C/FEMM/FWC/2020-069
Експертни познания по регулаторни и политически въпроси в областта на правата на жените и равенството между половете
Рамковият договор обхваща предоставянето на независими експертни консултации по различни текущи и възникващи проблеми в областта на правата на жените и равенството между половете.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
1500000.00 EUR
1500000.00 EUR
79110000
RD11
BE100
Условия за участие
Във връзка с настоящата процедура, Европейският парламент не изисква на този етап на процедурата доказателство за положение и правни възможности, но си запазва правото да го стори на по-късен етап, ако счете това за необходимо.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/09/2020 00:00
10/11/2020 12:00
12/11/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 185-445511
Обявление за поръчка
23/09/2020 00:00