Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Повишаване на усвояването на фондове на ЕС за Натура 2000.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
03/05/2012
Краен срок за получаване на оферти:
18/06/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.B.3/SER/2012/0020
Повишаване на усвояването на фондове на ЕС за Натура 2000.
Целта на тази поръчка е да подпомогне Комисията и държавите-членки при гарантирането на добро разбиране на възможностите за финансиране за Натура 2000 в рамките на следващата многогодишна финансова рамка сред всички заинтересовани лица, насърчаване на инвестиции в Натура 2000 като елемент на устойчив растеж и развитие и улесняване достъпа до информация относно възможности за финансиране, с оглед подпомагане за гарантиране на по-добро усвояване на фондове за Натура 2000 в следващия период на финансиране. Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението на следните задачи:задача 1: актуализиране на „Ръководство за финансиране на Натура 2000“;задача 2: разработване на набор от инструменти за оценяване на съгласуваността между PAF и оперативните програми;задача 3: организиране на семинари в държавите-членки, за да се предостави информация относно възможностите за финансиране на инвестиции в Натура 2000 в специфичния национален контекст.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/05/2012 00:00
N/A
18/06/2012 16:00
02/07/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 85-139177
Обявление за поръчка
03/05/2012 00:00